عدس پلو با گوشت چرخ کرده
عدس، برنج زعفرانی، کشمش، گوشت چرخ کرده
210 ₺
چلو کره
برنج باسماتی آغشته به کره
70 ₺
میرزا قاسمی مخصوص گیاه خواران
بادمجان کبابی، گوجه فرنگی، سیر
130 ₺
وزیری
یک سیخ جوجه کباب، یک سیخ کباب کوبیده، گوجه کبابی، فلفل سبز کبابی، پیاز، لیمو.
330 ₺
کباب سلطانی
یک سیخ کوبیده، یک سیخ چنجه، گوجه کبابی، فلفل سبز کبابی، پیاز، لیمو
410 ₺
بختیاری
مخلوطی از جوجه کباب و چنجه، گوجه کبابی، فلفل سبز کبابی، پیاز، لیمو
320 ₺
کاسه کباب
مخلوطی از "کباب کوبیده"، "جوجه کباب"، "چنجه"، به همراه کره، گوجه کبابی، فلفل سبز کبابی، پیاز، لیمو.
440 ₺
جوجه کباب
تیکه های مرغ مزه دار شده، پیاز کبابی، فلفل کبابی، پیاز، لیمو
220 ₺
چنجه
تکه های گوشت (گوساله) مزه دار شده، گوجه کبابی، فلفل سبز کبابی، پیاز، لیمو
320 ₺
کباب کوبیده
گوشت گوساله چرخ کرده مخلوط با پیاز و نمک و فلفل، گوجه کبابی، فلفل کبابی، پیاز و لیمو
240 ₺
×